O książętach i Frycach…

Przebieg historii wzdłuż obu rzek był bardzo barwny. Dziś o minionych czasach opowiadają nam wspaniałe starówki i założenia parkowe. Najstarszy niemiecki klasztor cysterek, barokowy cud Brandenburgii, przydrożne zamki i twierdze… W Kotlinie Freienwaldzkiej w wielu miejscach znajdują się jeszcze wioski „Starego Fryca“, a także dawne domy osadników. Historia socjalistycznego miasta Eisenhüttenstadt wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Potężne zabytki architektury północnoniemieckiego gotyku ceglanego oraz ślady Hanzy świadczą o bogactwie ówczesnych miast…